Kannatusyhdistys

Tenavakallio on aktiivisten vanhempien vuonna 1982 perustama päiväkoti ja sitä pyörittää Lasten päiväkoti Tenavakallion kannatusyhdistys. Perheet, myös jonossa olevat, ovat kannatusyhdistyksen jäseniä.

Päiväkodin hallintoa pyörittää johtokunta, jonka muodostavat puheenjohtaja, sihteeri/viestintävastaava, taloudenhoitaja, henkilöstövastaava, kiinteistövastaavat (yleensä kaksi henkilöä) sekä kehitystoiminnasta vastaava.

Kannatusyhdistyksellä on kaksi kokousta vuodessa; kevätkokouksessa käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus, syyskokouksessa taas seuraavan vuoden budjetti ja toimintasuunnitelma sekä valitaan johtokunnan jäsenet. Kaikki kannatusyhdistyksen jäsenet ovat tervetulleita kokouksiin keskustelemaan ja päättämään päiväkodin asioista.

Jotta saamme varmistettua laadukkaan toiminnan Tenskussa, kukin vanhempi antaa oman panoksensa päiväkodin toimintaan. Tätä ei kannata pelätä, sillä osallistuvien perheiden ansiosta  yhteistyö on sujunut siten, että kaikkien työmäärä on pysynyt maltillisena. Talonmiesvuoro on yhdellä perheellä keskimäärin 2 kertaa vuodessa ja talkoita pidetään tarpeen mukaan n. 1 - 2 kertaa vuodessa. Lisäksi järjestämme tarvittaessa varainkeruutapahtumia, joilla hankimme varoja mm. kesäretkeen tai isompiin hankintoihin.

Hyvä yhteishenkemme takaa sen, että yhdessä tekeminen on mukavaa. Myös lapset nauttivat yhdessä tekemisestä. Järjestämme perheiden yhteisiä ulkoiluretkiä sekä vanhempien illanviettoja, jotka ovat olleet hyvin suosittuja tapahtumia.

"Perheet ovat aidosti kiinnostuneita lapsistaan."