Toimintaperiaatteet


Lapsen turvallinen ja kiireetön päivä on meille tärkeää. Rakennamme arjen toimintakulttuurimme painottamalla leikkiä, tunnetaitoja ja liikkumista lähiluonnossa. 

Arvostamme jokaista lasta omana itsenään.

Kuten Espoon kaupungin päiväkodeissa, myös Tenavakalliossa oleville lapsille laaditaan varhaiskasvatussuunnitelma (lapsen vasu) yhdessä vanhempien kanssa sekä lasta kuunnellen. Toimintamme suunnittelussa ja oppimisympäristön kehittämisessä otamme huomioon keskustelut ja esille nousseet tavoitteet, toiveet sekä lasten mielipiteet.

Toiminta


Järjestämme toimintaa erikokoisissa ryhmissä. Ryhmien koko vaihtelee toiminnan tavoitteiden mukaisesti. Näin vastaamme lasten yksilöllisiin tarpeisiin.

Pienten ryhmien ansiosta tunnemme hyvin Tenskun lapset, jolloin meillä on mahdollisuus rikastuttaa lapsen yksilöllisiä taitoja ja kannustamme lasta toimimaan myös oman mukavuusalueensa ulkopuolella.

Toimintamme sisältö rakentuu viidestä oppimisen alueesta, jotka on kuvattu alla. Vuosittain painotamme jotakin oppimisen aluetta muita enemmän.

Kielten rikas maailma

"Olipa kerran ja toisenkin... tämän sadun uudestaan kuuntelisin...." Tutustumme lastenkirjallisuuteen, kerromme tarinoita, laulamme ja riimittelemme. Vierailemme kerran kuussa kirjastoautolla uuden kirjallisuuden sekä lasten mielenkiinnon kohteiden lainaamiseksi arjen hetkiämme tukevoittamaan.

Ilmaisun monet muodot

"Kerron mitä tässä piirtämässäni kuvassa tapahtuu..." Rohkaisemme ja tuemme lasta spontaaniin itseilmaisuun arjen tilanteissa. Hyödynnämme kulttuuritarjontaa esim. teatteri-matkojen muodossa. Sukellamme kuvalliseen ja musiikilliseen maailmaan itse tehden sekä toisten tekemiseen tutustuen.

Minä ja meidän yhteisömme

"Kivaa kun ollaan kaikki tässä yhdessä tekemässä..." Otamme arjen keskusteluihin mukaan, ystävyyden, pelot ja surut, oikeudenmukaisuuden ja ilon. Toisinaan lähdemme matkalle menneisyyteen keskustellen miten ennen elettiin ja asioista ajateltiin. Teemme tilaa myös nykyisen ja tulevaisuuden pohtimiselle.


Tutkin ja toimin ympäristössäni

"Hei katsokaa miten korkea ihan oikeasti tuo puu on..." Käymme säännöllisesti retkillä lähiympäristössämme, niin luonnossa kuin leikkipuistoissa. Koemme oivaltamisen ja oppimisen iloa arjen hetkissämme matemaattisen ajattelun kautta. Luonnossa liikkumisen syventäminen tapahtuu meillä säännöllisen Metsämörritoiminnan kautta.          

Kasvan, liikun ja kehityn.

"Ei niin pientä matkaa, ettei ehdi juosta..." Innostamme ja tuemme lapsia liikkumaan sekä kokemaan liikunnasta iloa. Opettelemme hyviä pöytätapoja sekä yhdessä syömisen kulttuuria kiireettömillä ruokailuhetkillämme. 

Meidän päivämme


7.30    Avaamme ovet - Huomenta!

8.15    Aamupalan aika

8.45   Ohjattua toimintaa

10.00  Ulkoilua

11.15    Lounas

12.00  Lepohetki

14.30  Välipala

15.00  Ulkoilua

17.00   Suljemme ovet - Hei hei! 


                 Päiväkotimme lapsiryhmät

Haitulat   ( 1 - 3 -vuotiaat)

Meidän ryhmässämme on kahdeksan lasta ja kaksi kasvattajaa: varhaiskasvatuksenopettaja & lastenhoitaja.

Hattivatit ( 3 - 5 -vuotiaat)

Meidän ryhmässämme on 21 lasta ja kolme kasvattajaa: varhaiskasvatuksenopettaja ja kaksi lastenhoitajaa.

Ruokahetket

Ruokamme on lapsille suunniteltua ja tehtyä, kotiruoan makuista ja näköistä ruokaa. Ruokahetki antaa oivan mahdollisuuden laajentaa lapsen makumaailmaa.

Lounasruoan valmistaa HSIS Catering.

Aamu- ja välipalat valmistetaan Tenavakallion päiväkodissa. Myös lapset pääsevät leipomaan, ja usein nautimmekin itse tehtyjä lämpimäisiä.