Toimintaperiaatteet


Lapsen turvallinen ja kiireetön päivä on meille tärkeää. Rakennamme arjen toimintakulttuurimme painottamalla leikkiä, tunnetaitoja ja liikkumista lähiluonnossa. 

Arvostamme jokaista lasta omana itsenään.

Toiminnan suunnittelussa ja oppimisympäristön kehittämisessä otamme huomioon lasten vasuista nousseet tavoitteet, toiveet sekä lasten mielipiteet.

Toiminta


Toimintaa järjestämme erikokoisissa ryhmissä. Ryhmien koko vaihtelee toiminnan tavoitteiden mukaisesti, luoden näin edellytyksiä vastata lasten yksilöllisiin tarpeisiin.

Lapsihavainnointien pohjalta rikastutamme lapsen taitoja ja kannustamme lasta toimimaan myös oman mukavuusalueensa ulkopuolella.

Toimintamme sisältö rakentuu oppimisen alueista: kielten rikas maailma, ilmaisun monet muodot, minä ja meidän yhteisömme, tutkin ja toimin ympäristössäni sekä kasvan, liikun ja kehityn.               Vuosittain painotamme jotakin oppimisen aluetta muita enemmän.

Kielten rikas maailma

"Olipa kerran ja toisenkin...tämän sadun uudestaan kuuntelisin...." Tutustumme lastenkirjallisuuteen, kerromme tarinoita, laulamme ja riimittelemme.Vierailemme kerran kuussa kirjastoautolla, uuden kirjallisuuden sekä lasten mielenkiinnon kohteiden lainaamiseksi arjen hetkiämme tukevoittamaan.

Ilmaisun monet muodot

"Kerron mitä tässä piirtämässäni kuvassa tapahtuu..." Rohkaisemme ja tuemme lasta spontaaniin itseilmaisuun arjen tilanteissa. Hyödynnämme kulttuuritarjontaa esim.teatteri-matkojen muodossa. Sukellamme kuvalliseen ja musiikilliseen maailmaan itse tehden sekä toisten tekemiseen tutustuen.

Minä ja meidän yhteisömme

"Kivaa kun ollaan kaikki tässä yhdessä tekemässä..." Otamme arjen keskusteluihin mukaan, ystävyyden, pelot & surut, oikeudenmukaisuuden ja ilon. Toisinaan lähdemme matkalle menneisyyteen keskustellen miten ennen elettiin ja asioista ajateltiin. Teemme tilaa myös nykyisen ja tulevaisuuden pohtimiselle.


Tutkin ja toimin ympäristössäni

"Hei katsokaa miten korkea, ihan oikeasti tuo puu..."Käymme säännöllisesti retkillä lähiympäristössämme, niin luonnossa kuin leikkipuistoissa. Koemme oivaltamisen ja oppimisen iloa arjen hetkissämme matemaattisen ajattelun kautta.           

Kasvan, liikun ja kehityn.

" Ei niin pientä matkaa, ettei ehdi juosta..." Innostamme ja tuemme lapsia liikkumaan sekä kokemaan liikunnasta iloa. Opettelemme hyviä pöytätapoja sekä yhdessä syömisen kulttuuria kiireettömillä ruokailu- hetkillämme. 

Meidän päivämme

jotta tiedät milloin ja mitä me teemme...


7.30    Avaamme ovet - Huomenta!

8.15    Aamupalan aika

8.45   Ohjattua toimintaa

10.00  Ulkoilua

11.15    Lounas

12.00  Lepohetki

14.30  Välipala

15.00  Ulkoilua

17.00   Suljemme ovet - Hei hei! 


                 Päiväkotimme lapsiryhmät:

Haitulat   ( 1 -3 vuotiaat)

Meidän ryhmässä on kahdeksan lasta ja kaksi kasvattajaa: lastentarhanopettaja & lastenhoitaja.

Hattivatit ( 3 - 5 vuotiaat)

Meidän ryhmässä on 21 lasta ja kolme kasvattajaa: lastentarhanopettaja ja kaksi lastenhoitajaa.

Meidän päivän lounas.

Lounas tuodaan meille Norlandia Päiväkodit Oy:stä

Ruokamme on lapsille suunniteltua ja tehtyä, kotiruoan makuista ja näköistä ruokaa. Joka antaa oivan mahdollisuuden laajentaa lapsen makumaailmaa.

Ruoka valmistetaan 80% itse tehden, suosimalla suomalaista, esim.100% lihasta tulee Suomesta. Pastoista & riiseistä tarjolle tulevat täysjyväiset sekä kuitupitoiset vaihtoehdot. 

Erillinen allergiakeittiö valmistaa lapsen erikois- ruokavaliot yksilöllisesti.

Alla olevasta linkistä pääset katsomaan viikon ruokalistan.

https://norlandiapaivakodit.fi/Sisalto/Sivu/80223

Tältä listalta siis vain lounas, sillä aamu- ja välipalat valmistetaan Tenavakallion päiväkodissa.